Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

nagrzewnica na zużyty olej silnikowy nagrzewnica na zużyty olej silnikowy
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.
Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ. Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napędową procesu). Skutkiem tego jest wi.